Τα προγραμματιζόμενα μαθήματα δια ζώσης θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Π.Ράλλη & Θηβών 250 στο Αιγάλεω.

Το Πρόγραμμα θα οδηγεί σε απονομή τίτλου Master of Arts από τα δύο Ιδρύματα και θα αποτελείται από τα παρακάτω:

  • 90 πιστωτικές μονάδες (ή 45 ECTS) που θα διδάσκονται και θα εγκρίνονται από το Nottingham και από το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ. Η διδασκαλία θα γίνεται με μικτές μεθόδους κυρίως μέσω Διαδικτύου και θα ολοκληρώνεται με επιπρόσθετα δια ζώσης μαθήματα στους χώρους του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ από μετακινούμενους καθηγητές του Nottingham.
  • 90 πιστωτικές μονάδες (ή 45 ECTS) που θα διδάσκονται και θα εγκρίνονται από το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ και από το Nottingham. Η διδασκαλία θα γίνεται με δια ζώσης μαθήματα και με διαδικτυακή υποστήριξη.

Οι πιστωτικές μονάδες θα συσσωρεύονται και θα αναγνωρίζονται αυτόματα και από τα δυο Ιδρύματα χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

Η γλώσσα διδασκαλίας και αξιολόγησης θα είναι η Αγγλική.

Οι φοιτητές θα κάνουν εκτεταμένη χρήση διαδικτυακών πηγών που θα προετοιμάζονται ειδικά για το πρόγραμμα καθώς και θα παρέχονται μέσα από υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο χώρο του Nottingham και σε αυτόν του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤT Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν διαδικτυακή επικοινωνία με το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Οι φοιτητές θα έχουν προσωπικούς κωδικούς αναγνώρισης για τους υπολογιστές και στα δύο ιδρύματα και, κατά συνέπεια, πρόσβαση και στις δύο βιβλιοθήκες και σε άλλες διαδικτυακές πηγές.

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών περιλαμβάνει αξιολόγηση με μοριοδότηση και με προσωπική συνέντευξη μετά από αίτηση για συμμετοχή του υποψηφίου. Για την εγγραφή στο Πρόγραμμα απαραίτητη είναι η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και η καταβολή σε εξαμηνιαία βάση των διδάκτρων του ΠΜΣ.

AΕΙ Πειραια ΤΤ

 

To Aνώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (AEI Πειραιά ΤΤ) διαθέτει 2 Σχολές με πάνω από 20 εγκεκριμένα μεταπτυχικά τμήματα σε όλες τις ειδικότητες.

Τα μεταπτυχιακά τμήματα είναι είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα και Πανεπιστήμια του εξωτερικού